KWK BARBARA-CHORZÓW, poziom 321
podszybie "Kolejowy I", 321m pod ziemią

stacja pomptama wodna TW-2

przekop 321, w drodze do szybu "Zygmunt August II"


chodnik wentylacyjny pokład 506, "Pelagia"

podszybie "Zygmunt August II"